Tags

Poddanie spraw Kościoła Katolickiego władzy świeckiej jest procederem niezwykle niebezpiecznym. Równia pochyła w dół.
Tragizm współczesnych okoliczności ujawnia się dodatkowo w tym, że dzieje się to za przyzwoleniem – a nawet skwapliwą współpracą – ludzi uchodzących za hierarchów katolickich.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.