„Wychowałem synów i wywyższyłem, a oni mną wzgardzili. Poznał wół pana swego i osioł żłób pana swego, a Izrael mnie nie poznał, a lud mój nie zrozumiał” (Iz 1, 2-3).
Słowo Boga przez usta proroka Izajasza i do naszego pokolenia.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.