Aby nie rozminąć się z prawdą, konieczna jest rzeczowa i wieloaspektowa lektura, dotycząca rozbioru Kościoła Katolickiego i katolickiego depozytu wiary – proces trwający powszechnie, od ponad pięćdziesięciu lat.
Niewykluczone, że to, co do tej pory na ten temat napisano w Polsce, w kręgach mniej czy bardziej koncesjonowanej Tradycji, jest dalece niewystarczające, jeśli chodzi o wymagania prawdy.
Trzeba tę poważną i rozległą problematykę, dotyczącą rozbioru Kościoła Katolickiego i katolickiego depozytu wiary, cierpliwie poznawać – przez rzeczową, kompetentną, lekturę. Nieskorumpowane diagnozy bywają.
Trzeba słuchać i czytać. Katolik czyta. Katolik kształci się chętnie.
Postulat jest ciągle naglący: dopuścić prawdę do głosu.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.