Tags

, , , ,

Nieskazitelna ortodoksja katolicka jest nieskończenie cenniejsza niż najwyższe kompetencje, stopnie i tytuły naukowe.
Fundamentem polskiej racji stanu jest przywracanie katolickiego kultu i katolickiej wiary – niezmienionej, tej samej, jaką Kościół Katolicki przyniósł na polską ziemię ponad tysiąc lat temu.
Jako że grożą nam nowe odsłony kroczenia we mgle i kolejnych rozczarowań zdezorientowanych dusz, należy jasno wyartykułować:
Duchowni – garstka – sprawujący wyłącznie katolicki kult i krzewiący wyłącznie niezmienioną katolicką wiarę, są dobrem narodowym.
Ktoś to musiał w końcu głośno powiedzieć.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.