Tags

,

Katolik czyta.
Katolik kształci się chętnie.

Uczciwość metodologiczna u fundamentów:
Dopuścić prawdę do głosu.


Et cognoscétis veritátem, et véritas liberábit vos.
„I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi” (J 8, 32).Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.