Tags

, , , , ,

A.M.D.G.
Ad maiorem Dei gloriam.
Na większą chwałę Bożą.

.

Salus animárum supréma lex.
Zbawienie dusz najwyższym prawem.Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.