Tags

,

Pomagajmy naszym bliźnim w podjęciu katolickiej decyzji skierowania kroków tam, gdzie sprawowany jest katolicki kult i gdzie głoszona jest katolicka doktryna.
Trudno mówić o liczbach, natomiast jest faktem, że w ostatnich miesiącach – w Roku Pańskim 2020 i 2021 – przybywa dusz, które widząc zamęt powszechny w „strukturach posoborowych”, nieprawne poddawanie się pod dyktat władzy świeckiej, dozowanie frekwencji w kościołach, powszechną profanację Pana Jezusa, między innymi przez bezczelnie wymuszaną Komunię na rękę, oraz inne aberracje, oddaliły się od tych niekatolickich procederów i odnalazły drogę do katolickiego kultu – Mszy Świętej w rycie rzymskim – do katolickiej doktryny, zawartej w tradycyjnych katolickich katechizmach, porządkują swoje życie przez podjęcie decyzji odprawienia dobrej i dobrze przygotowanej spowiedzi.
Za każdą duszę, która w czasach zamętu powszechnego wkracza na drogę wiary katolickiej – Bogu niech będą dzięki. Zbawienny transfer!
W spowodowanym przez piekło i popleczników, intensyfikującym się zamęcie powszechnym, Pan Bóg otwiera piękne możliwości zbawiennego transferu – od religii reformowanej do wiary katolickiej.
Według możliwości podejmujmy zatem roztropne działania, aby jak największej liczbie dusz dopomóc i pokazać właściwy adres: Mszę Świętą w rycie rzymskim oraz tradycyjne katolickie katechizmy. Te działania Pan Bóg pobłogosławi i stosownej łaski udzieli. Nie próżnujmy!
Czas zmartwychwstania dusz – od religii zmienionej do wiary katolickiej – jest nam dany. Rozpoznajmy czas łaski.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.