Tags

, , ,

Tak, może być. Ale nie od tych trzech skromnych adresów, których codzienne odwiedziny będą nam właśnie pomocne w owocnym przeżyciu Wielkiego Postu:

Sacérdos Hyacínthus

Vérbum cathólicum

Actuália


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.