Tags

, , , ,

„Oczyśćcie się wy, którzy niesiecie naczynia Pańskie!” (Iz 52, 11).

Jeśli ktoś nie żyje w stanie łaski uświęcającej, niech się nie porywa na działania w obronie Mszy Świętej w rycie rzymskim o szerszym zasięgu. Najpierw trzeba uświęcić własną duszę.


„Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, ale ten, co czyni wolę Ojca mego, który jest w niebiosach, ten wejdzie do królestwa niebieskiego. Wielu powie mi w ów dzień: Panie, Panie! Czyśmy nie prorokowali w imię twoje i w imię twoje nie wyrzucali czartów i w imię twoje nie czynili wielu cudów? A wtedy wyznam im: żem was nigdy nie znał, odstąpcie ode mnie, którzy czynicie nieprawość” (Mt 7, 21-23).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.