Tags

, , , , , , , ,

Krzewi się sformułowanie:
„Dzień judaizmu w Kościele Katolickim”.
Prawda:
Kościół Katolicki nie obchodzi żadnego dnia judaizmu, „tylko są niektórzy, co was niepokoją i chcą wywrócić ewangelię Chrystusową” (Ga 1, 7).
Krzewi się sformułowanie:
„Dzień islamu w Kościele Katolickim”.
Prawda:
Kościół Katolicki nie obchodzi żadnego dnia islamu, „tylko są niektórzy, co was niepokoją i chcą wywrócić ewangelię Chrystusową” (Ga 1, 7).
Kto krzewi sformułowania niezgodne z prawdą, zda sprawę przed Panem Bogiem.
Św. Jan Apostoł przestrzega:
Filioli, nemo vos sedúcat.
„Synaczkowie, niechaj was nikt nie zwodzi” (1 J 3, 7).


Pilnie podejmijmy lekturę katolicką:

Leon XIII, encyklika Satis cógnitum.
Pius XI, encyklika Mortálium ánimos.

Niespieszna i uważna lektura przyniesie wielki pożytek naszej duszy.


Quicúmque vult salvus esse, ante omnia opus est ut téneat cathólicam fidem.
Quam nisi quisque íntegram inviolatámque serváverit, absque dubio in aetérnum períbit.
„Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary.
Której jeśliby kto nie zachował całej i nienaruszonej, ten niewątpliwie zginie na wieki” (Św. Atanazy, Biskup, Wyznanie wiary).

„«Nie błądźcie», bracia moi. Ci, którzy rujnują rodziny, «królestwa Bożego nie odziedziczą». Jeśli więc ci, którzy tak czynili, postępując według ciała, już zostali ukarani śmiercią, o ileż bardziej powinien być ukarany ten, kto przewrotną nauką fałszowałby wiarę Bożą, za którą Jezus Chrystus został ukrzyżowany. Kto byłby splamiony takim przestępstwem, pójdzie w ogień nieugaszony, podobnie jak i ten, kto go słucha” (Św. Ignacy Antiocheński, Biskup, List do Efezjan).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.