Tags

, , ,

Rekolekcje miały za myśl przewodnią wezwanie Św. Pawła: „Pilnuj czytania” (1 Tm 4, 13).
Nauki rekolekcyjne ukazały ważność czytania ortodoksyjnych katolickich tekstów dla zachowania i rozwoju wiary katolickiej w swojej duszy. Posłuży temu codzienne czytanie w trzech zakresach tematycznych: tradycyjne katolickie katechizmy, żywoty Świętych oraz tradycyjne katolickie pouczenia duchowe. Każdemu z tych zakresów zostało poświęcone odrębne kazanie.
Uczestnikom rekolekcji towarzyszyło słowo z księgi Sentencji św. Izydora, biskupa:

„Oczyszczamy się modlitwami, dokształcamy czytaniem; jedno i drugie jest dobre, jeśli można sobie na to pozwolić równocześnie; jeżeli nie, to lepiej modlić się, niż czytać.
Kto chce być zawsze z Bogiem, powinien często modlić się i czytać. Albowiem, kiedy modlimy się, rozmawiamy z samym Bogiem, kiedy natomiast czytamy, Bóg mówi z nami.
Wszelki postęp ma swój początek w czytaniu i rozważaniu. To, czego nie wiemy, poznajemy z lektury, to zaś, czego nauczyliśmy się, utrwalamy w pamięci przez rozważanie.
Czytanie ksiąg świętych przynosi podwójną korzyść: wyrabia zdolność umysłu do pojmowania oraz odwraca człowieka od marności światowych i prowadzi do umiłowania Boga”.

Owocem rekolekcji jest dojrzała decyzja: poświęcę codziennie jakiś czas na czytanie ortodoksyjnych tekstów katolickich.
Konkretyzując:

Będę czytał codziennie tradycyjne katolickie katechizmy.
Choćby jedną stronę dziennie. Codziennie.

Będę czytał codziennie żywoty Świętych.
Choćby jedną stronę dziennie. Codziennie.

Będę czytał codziennie tradycyjne katolickie pouczenia o życiu duchowym.
Choćby jedną stronę dziennie. Codziennie.


Kazanie 1: O czytaniu tradycyjnych katolickich katechizmów.

Pobierz »

.


Kazanie 2: O czytaniu żywotów Świętych.

Pobierz »

.


Kazanie 3: O czytaniu tradycyjnych katolickich pouczeń duchowych.

Pobierz »

.


Dałby Bóg takie owoce wszystkim uczestnikom tegorocznych rekolekcji Adwentowych. Postarajmy się!

Matko Boża, Stolico Mądrości, módl się za nami.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.