Tags

, , ,

Abp Carlo Maria Viganò
Jak rewolucja Vaticanum II służy Nowemu Porządkowi Świata


Tekst wystąpienia:
– english: tutaj
– italiano: tutaj
– po polsku: tutaj


Bogu dzięki, przybywa głosów diagnozujących problem zaprowadzania zmienionej religii w oficjalnych strukturach kościelnych. Proces trwający ponad pięćdziesiąt lat. I były głosy diagnozujące ponad pięćdziesiąt lat temu – dezawuowane i zamilczane.
Obecne wystąpienie naświetla niejeden aspekt ważny dla uczciwej diagnozy wzajemnych powiązań i trwającej kilkadziesiąt lat i coraz bardziej zuchwałej dominacji antykościoła i Nowego Porządku Świata (NWO).
Postulat utworzenia rządu światowego został wyartykułowany w 1965 roku: „Jasną więc jest rzeczą, że usilnie trzeba nam się starać, aby wszystkimi siłami przygotowywać czas, kiedy za zgodą narodów będzie można zakazać wszelkiej wojny. Wymaga to oczywiście ustanowienia jakiejś powszechnej, przez wszystkich uznanej władzy publicznej, która by rozporządzała skuteczną siłą, zdolną wszystkim zapewnić zarówno bezpieczeństwo, jak i przestrzeganie sprawiedliwości oraz poszanowanie praw” („II Sobór Watykański”, Gaudium et spes, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, 82).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.