Tags

, , , , , , ,

Fakty. Ponad pięćdziesiąt lat temu łamano sumienia kapłańskie i zmuszano katolickich duchownych do porzucenia kultu katolickiego – Mszy Świętej w rycie rzymskim – i do odprawiania mszy reformowanej – novus ordo missae.
Kardynałowie Alfredo Ottaviani i Antonio Bacci 25 września 1969 roku pisali do Pawła VI (podkr. wł.):

Ostatnie reformy stanowią wystarczający dowód na to, że nie da się wprowadzić nowych zmian w liturgii, nie powodując kompletnej dezorientacji u wiernych, którzy wyraźnie okazują, że są im one nieznośne i niezaprzeczalnie osłabiają ich wiarę. Przejawem tego wśród najlepszej części duchowieństwa jest dręcząca rozterka sumienia, czego niezliczone świadectwa napływają do nas codziennie.

Łamanie sumień kapłańskich. Fakty.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.