Tags

, ,

Jeśli przybywałoby głosów ujawniających nową falę destrukcji czci Najświętszego Sakramentu i na tym by poprzestano, byłaby to sytuacja podobna do tej, jak gdyby kogoś zdezorientowanego postawiono w środku ruchliwego skrzyżowania bez żadnej pomocy i powiedziano by mu: „Radź sobie!”.
Dziwi autocenzura niejednego mówcy. Nie przechodzi im przez gardło piękne katolickie sformułowanie: MSZA ŚWIĘTA W RYCIE RZYMSKIM.
Jeśli chcemy przysłużyć się sprawie Bożej, oprócz ewentualnego opisu kolejnych odsłon destrukcji, podawajmy przede wszystkim wyraźnie adres, pod którym Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie jest doskonale chroniony przed wszelką uzurpacją, profanacją i każdą inną aberracją. Chrońmy największy skarb na tej ziemi – Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie – podając duszom wyraźnie adres katolicki: MSZA ŚWIĘTA W RYCIE RZYMSKIM. Kto się z nią zwiąże wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie, podejmie decyzję czystą, katolicką. Miłą Niebu.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.