Tags

, , ,

Jakkolwiek byłyby uzasadnione krytyczne wypowiedzi wobec nie mającej hamulców i postępującej coraz bardziej nonszalancji wobec Najświętszego Sakramentu, należy JASNO i WYRAŹNIE, i GŁOŚNO WYMÓWIĆ przynajmniej dwie kwestie:

  1. Powszechne odejście od odwiecznego katolickiego rytu Mszy Świętej, w którym Jezus Chrystus obecny w Najświętszym Sakramencie był w najwyższym stopniu uszanowany, nastąpiło ponad pięćdziesiąt lat temu.
  2. Należy JASNO i WYRAŹNIE, i GŁOŚNO WYMÓWIĆ adres, pod którym wierni będą mieli dostęp do katolickiego rytu, w którym Jezus Chrystus obecny w Najświętszym Sakramencie jest w najwyższym stopniu uszanowany. Tym adresem jest: MSZA ŚWIĘTA w RYCIE RZYMSKIM.

Wymogi prawdy i wiary katolickiej nie pozwalają na pomijanie tych dwóch kwestii.
Kto czyta, niech rozumie.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.