Tags

,

Jeśli ktoś już się dowiedział i jeśli nie stawia oporu łasce Bożej, nie może podjąć wobec Boga i Kościoła innej decyzji niż ta: wiążę się z kultem katolickim – Mszą Świętą w rycie rzymskim – wyłącznie, dożywotnio, nieodwołalnie.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.