Tags

,

Beáti mundo corde, quóniam ipsi Déum vidébunt.
„Błogosławieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5, 8).

Lato. Ale problem nie jest sezonowy. Niejedna niewiasta przez brak skromności w stroju i zachowaniu doprowadziła niejednego mężczyznę do grzechu – choćby popełnianego wzrokiem i myślą.
Grzechy przeciwne cnocie czystości – świadome i dobrowolne – choćby popełniane myślą, są grzechami śmiertelnymi.
I zgorszenie dawane innym przez brak skromności w stroju i zachowaniu jest grzechem śmiertelnym.
Pan Jezus przestrzega: „Kto by zaś zgorszył jednego z tych małych, którzy we Mnie wierzą, lepiej by mu było, aby zawieszono kamień młyński u szyi jego i zatopiono go w głębokościach morskich. Biada światu dla zgorszenia, albowiem muszą przyjść zgorszenia; wszelako biada temu człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi” (Mt 18, 6-7).
Św. Pius X w Katechizmie wyjaśnia: „Zgorszenie to słowo, uczynek lub zaniedbanie, które daje komuś okazję do popełnienia grzechu. Zgorszenie jest ciężkim grzechem, gdyż powoduje zgubę dusz, a więc zmierza do zniszczenia największego dzieła Bożego, a mianowicie odkupienia. Skutkiem zgorszenia jest śmierć duszy bliźniego przez pozbawienie jej życia w łasce, które jest cenniejsze od życia cielesnego, a ponadto zgorszenie jest źródłem wielu grzechów. Z tych powodów Bóg grozi gorszycielom najcięższymi karami”.
Biskup Józef Sebastian Pelczar pisze: „Według Doktorów świętych zgorszenie jest to dictum vel factum minus rectum, praebens alteri ruinam – powiedzenie albo czyn nieprawy, powodujące grzech innych ludzi”.
Pan Jezus przestrzega: „Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa” (Mt 5, 28).
W czasach zamętu powszechnego trzeba częściej przypominać wysokie ewangeliczne wymagania w zakresie cnoty czystości.
Wiara katolicka i nieczystość są nie do pogodzenia.
Wiara katolicka i nieczystość są w radykalnej sprzeczności.
Przez grzechy nieczyste człowiek zamyka duszę przed Panem Bogiem, a otwiera ją diabłu.
Przez grzechy nieczyste diabeł potrafi zniszczyć najpiękniejsze skarby, które Pan Bóg złożył w duszy.
Przez grzechy nieczyste diabeł potrafi zniszczyć najpiękniejsze dzieła katolickie, które dobrze rokowały i dzięki łasce Bożej rozwijały się dla pożytku wielu dusz.
Warto zauważyć i taki detal – nieprzypadkowy. Sprzyjał zachowaniu skromności i skupienia w kościele zwyczajowy podział: mężczyźni siedzieli po lewej stronie, a niewiasty po prawej.
Skromność niewiasty jest zbawienną tamą postawioną zalewowi nieczystości.
Skromność niewiasty w stroju i zachowaniu – w domu i poza domem, i w kościele – jest skarbem nieocenionym. Dziewczęta od najmłodszych lat trzeba uczyć skromności i jej wymagać.
„Łaska nad łaskę – żona święta i wstydliwa;
i nie masz wagi, która by godna była duszy wstrzemięźliwej” (Ekli 26, 20).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.