Tags

, , , , , , , , , , , ,

O. Pio, katolicki kapłan i zakonnik świątobliwy, modlił się: „O, Ojcze święty, ile profanacji, ile świętokradztw musi znosić Twoje łaskawe serce! Któż więc, Boże, stanie w obronie tego łagodnego Baranka, który nigdy nie otworzył ust swoich w swojej sprawie, lecz zawsze tylko w naszej?”.

Diabeł, posługując się ludźmi – także tymi w duchownych strojach – kontynuuje rewolucję. Rewolucja się nie skończyła! Ona trwa i przybiera nowe formy i nowe przejawy. Rewolucja mutuje.
Jeśli konsekracja jest ważna, to problem jest najpoważniejszy: to, co się proponuje i narzuca w ramach novus ordo missae (mszy posoborowej) woła o pomstę do Nieba. Jawna, zatwierdzona i narzucana profanacja w coraz większej skali! Novus ordo missae jako ryt jest sam w sobie kultem umniejszonym i otwartym na kreatywność (pryncypium obce katolickiej liturgii). Ale w ramach tegoż są i kwestie szczegółowe – moglibyśmy powiedzieć: poszczególne niewłaściwości. Oto jedna z nich.
W ostatnich miesiącach nastąpił rewolucyjny znaczący skok ilościowy. Komunia na rękę jest gwałtownie rozpowszechniana w skali globalnej, także w Polsce – od dzieci do starszych. Partykuły przyklejają się do rąk, spadają na podłogę, są deptane przez ludzi. Zatwierdzona profanacja. Diabelskie tsunami!
Już na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. wierny kapłan i posłuszny odwiecznej praktyce kultycznej Kościoła Katolickiego skromny zakonnik, O. Roger-Thomas Calmel OP, przewidując skutki reformy, przestrzegał:

„Uważam za mój kapłański obowiązek odrzucić celebrowanie mszy w rycie dwuznacznym.
Jeśli zaakceptujemy ten nowy ryt, który sprzyja pomieszaniu Mszy katolickiej z ucztą protestancką – jak utrzymują dwaj kardynałowie (Bacci i Ottaviani) i jak wykazują solidne analizy teologiczne – szybko przejdziemy od mszy zamiennej (jak zresztą uznaje to pewien pastor protestancki) do mszy całkowicie heretyckiej, czyli żadnej. Zainicjowana przez Papieża, a potem pozostawiona Kościołom narodowym, reforma liturgiczna mszy będzie prowadziła do piekła. Jakże można to zaakceptować i z tym współdziałać?”.

Więc niewiasto, jakkolwiek dobre i szlachetne byłyby Twoje intencje, proszę, nie lamentuj po internetach, że Cię ktoś „zmusił do Komunii na rękę”. Jeśli przyjęłaś na rękę, to Twoja decyzja i Twój grzech. Przeproś Pana Boga, idź do spowiedzi i nawróć się! Można to uczynić. Należy!
Aktualny, zatwierdzony, powszechny proceder znieważania Najświętszego Sakramentu przez przyjmowanie Komunii na rękę jest stosowną okolicznością trzeźwiącą, aby całkowicie zerwać z novus ordo missae. Niejedna dusza w Polsce i za granicą już to uczyniła. Bogu niech będą dzięki!
Kardynałowie Alfredo Ottaviani i Antonio Bacci pisali w 1969 roku:

Novus ordo Missae – biorąc pod uwagę elementy nowe i podatne na rozmaite interpretacje, ukryte lub zawarte w sposób domyślny – tak w całości, jak w szczegółach, wyraźnie oddala się od katolickiej teologii Mszy świętej, sformułowanej na XX sesji Soboru Trydenckiego. Ustalając raz na zawsze kanony rytu, Sobór ten wzniósł zaporę nie do pokonania przeciw wszelkim herezjom atakującym integralność tajemnicy Eucharystii”.

Podczas katolickiej Mszy Świętej w rycie rzymskim Komunię Świętą przyjmuje się w sposób najgodniejszy – na klęcząco i do ust. Zarówno forma przyjmowania Komunii Świętej, jak i KAŻDY INNY DETAL Mszy Świętej w rycie rzymskim, wyraża katolicki porządek kultu.
Msza Święta w rycie rzymskim jest doskonała w każdym detalu. Msza Święta w rycie rzymskim jest kultem katolickim – godnym Boga. Ryt rzymski Mszy Świętej jest rytem własnym Kościoła Katolickiego.
Decyzję należy podjąć już, dzisiaj – wobec Pana Boga: wyłącznie, dożywotnionieodwołalnie wiążę się z Mszą Świętą w rycie rzymskim. W ten sposób Pana Jezusa nie znieważę. W ten sposób Pana Jezusa uszanuję. W ten sposób Pana Jezusa przed profanacją ochronię.
By nie popadać w mgliste, zwodnicze i niedookreślone wielosłowie: zatrzymanie powszechnej profanacji – diabelskiego tsunami – dokona się na bazie sumiennych, oby coraz liczniejszych(!), decyzji: wiążę się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim, z Mszą Świętą w rycie rzymskim.
Dojrzewajmy w rozumieniu i pospieszajmy z decyzjami miłymi Niebu!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.