Tags

, , , , ,

Kult doskonały, najdoskonalszy, nieskazitelny – Msza Święta w rycie rzymskim.
Kult umniejszony, mniej doskonały, niedoskonały – msza zreformowana, novus ordo missae (NOM).

Gdybyś matce swojej dał na imieniny prezent wybrakowany, jakie świadectwo o swojej do matki miłości wystawiłbyś sam sobie? Nawet dziecko jest w stanie pojąć, że Panu Bogu należny jest kult doskonały, najdoskonalszy, nieskazitelny.
Już sam pomysł dopuszczenia kultu umniejszonego, mniej doskonałego, niedoskonałego, jest niegodny katolika! A takie myślenie i taka praktyka ma miejsce od kilkudziesięciu lat powszechnie!
Działania, mające na celu wyeliminowanie kultu umniejszonego i przywrócenie kultu katolickiego (doskonałego, najdoskonalszego, nieskazitelnego), musimy posadowić w Woli Bożej. Jest bowiem Wolą Boga – objawioną już od ofiary Abla –  aby składany był Jego Majestatowi kult doskonały, najdoskonalszy, nieskazitelny. Taka była od wieków myśl Kościoła Katolickiego i praktyka Kościoła Katolickiego, można powiedzieć – katolicka oczywistość.
Pomysł dopuszczenia kultu umniejszonego jest przejawem uszkodzenia myślenia. „Inimícus homo hoc fecit” (Mt 13, 28)! Tak dusza katolicka o Bogu i o kulcie Boga nie myśli! Dusza katolicka dobrze wie, że Panu Bogu należny jest kult doskonały, najdoskonalszy, nieskazitelny!
Mszczą się tragicznie braki znajomości tradycyjnej katolickiej teologii oraz katolickiej mistyki. Domorosłe wskazówki „duchowe”, szafowane w ostatnich kilkudziesięciu latach na wolnym powietrzu i w innych kontekstach, wiele dusz wyprowadziły na manowce antropocentryzmu, komfortowego pogodzenia się ze zmienioną religią, a bywało, że i ateizmu. Konstatujemy braki w zakresie tradycyjnej – kompetentnej i żarliwej – katolickiej apologii.
Niemal całkowita absencja elementarnego odróżnienia kultu umniejszonego od kultu katolickiego (doskonałego, najdoskonalszego, nieskazitelnego) wystawia wątpliwe świadectwo kwalifikacji teologicznej większości rozmówców debaty medialnej ostatnich tygodni. Kto ujmie się za Panem Bogiem i kultem najdoskonalszym – godnym Boga?


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.