Tags

, , , , , , , ,

Odwieczny kult katolicki jest zabezpieczany decyzjami Papieży.
Odwieczny kult katolicki jest wyrazem wiary Kościoła i do wiary prowadzi (lex orandi-lex credendi).
Odwieczny kult katolicki jest dziełem Bożym.
Kto walczy z odwieczną katolicką Mszą Świętą, walczy z autorytetem Papieży.
Kto walczy z odwieczną katolicką Mszą Świętą, walczy z Kościołem Katolickim i z wiarą katolicką.
Kto walczy z odwieczną katolicką Mszą Świętą, walczy z Bogiem.


Si quis dixerit, receptos et approbatos Ecclesiæ Catholicæ ritus, in solemni Sacramentorum administratione adhiberi consuetos, aut contemni, aut sine peccato a ministris pro libito omitti, aut in novos alios per quemcumque Ecclesiarum Pastorem mutari posse: anathema sit.
Gdyby ktoś mówił, że przyjęte i uznane obrzędy Kościoła Katolickiego, zwyczajowo stosowane przy uroczystym udzielaniu Sakramentów, mogą być lekceważone lub dowolnie i bez grzechu pomijane, lub zmieniane na inne nowe przez któregokolwiek Pasterza Kościołów – niech będzie wyklęty.
Sobór Trydencki, Sesja 7, 3 marca 1547, Dekret o sakramentach, Kanony o sakramentach w ogólności, Kanon 13.

Św. Pius V, bulla Quo primum


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog