Tags

, , , , , , ,

„A Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu –
cześć i chwała na wieki wieków! Amen” (1 Tm 1, 17).

Szanownym Czytelnikom, w Polsce i za granicą, którym bliskie jest kapłańskie słowo, publikowane na blogach Sacérdos Hyacínthus, Verbum cathólicum oraz Actuália, życzę pełnego pokoju, radości i obfitującego w łaski nowego Roku Pańskiego 2020!
Dziękuję uprzejmie za życzliwe wspieranie mojej służby kapłańskiej w kończącym się Roku Pańskim 2019 – duchowo, materialnie i rzeczową współpracą. Bóg zapłać!
Jeżeli w czym uchybiłem, zwłaszcza w przekazywaniu katolickiego depozytu wiary – Pana Boga i ludzi przepraszam.
Codziennie modlę się za wszystkie osoby, które Pan Bóg stawia na drodze mojego życia oraz za członków ich rodzin.
Na nowy Rok Pański z serca błogosławię

Benedícat vos omnípotens Deus,
Pater, et Fílius,  et Spíritus Sanctus.


Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza,
Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza,
Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego,
Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.

Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
W grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący.
Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela,
Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.

Panno przedtem i potem z świata podziwieniem,
Uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem;
Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi,
Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog