Tags

, , , , ,

Fragment kazania (28:24):

W czym możemy Św. Stanisława naśladować? Czego możemy się uczyć od Św. Stanisława Kostki?
Posłuszeństwa Panu Bogu. Św. Stanisław nie absolutyzował posłuszeństwa ludziom. Człowiek nie jest Bogiem. Pełne posłuszeństwo – zawsze i wszędzie – należne jest tylko Bogu. Był posłuszny działaniu łaski Bożej. Gdy łaska Boża nagliła, nie posłuchał ojca, nie posłuchał wychowawców, nie posłuchał spowiednika. Posłuchał Boga! Udał się w drogę, aby wypełnić wolę Bożą i zrealizować powołanie, którym go Bóg obdarzył. Wypełnił to, o czym św. Piotr – pierwszy prawowity papież – oraz Apostołowie mówili do przesłuchującego ich żydowskiego Sanhedrynu: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5, 29).
Nauka dla nas z tego płynie mocna w czasach zamętu powszechnego: Gdy pod egidą posłuszeństwa od kilkudziesięciu lat odkształca się katolicki depozyt wiary w aspekcie doktryny, kultu i moralności, trzeba trzymać się wiernie, mężnie i dzielnie katolickiej zasady: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi”.

Katolickiego depozytu wiary nie zdradzę!
Katolickiej odwiecznej doktryny nie zdradzę!
Katolickiego odwiecznego kultu nie zdradzę!
Katolickiej odwiecznej moralności nie zdradzę!
Wierności wierze naszych ojców dochowam!
Wiary Panu Bogu dochowam!


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog