Tags

, , , ,

Jakie źródła?
Nauczanie Papieży (bulle, encykliki, Syllabus errorum), orzeczenia Soborów, tradycyjne katolickie katechizmy.

Jakie z nich pożytki?
Poznanie ortodoksyjnej doktryny katolickiej. Zdolność do odróżnienia (distínguere) ortodoksyjnej doktryny katolickiej od nauk błędnych.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog