Tags

, , , , , ,

Katolicki kult nie jest tylko sprawą obrzędową, dewocyjną czy dyscyplinarną. Katolicki kult jest bezpośrednio związany z wiarą: lex orandi – lex credendi. Wierność nieskazitelnemu odwiecznemu katolickiemu kultowi prowadzi do wierności niezmutowanej katolickiej wierze. Deformacja katolickiego kultu prowadzi do deformacji wiary.
Myśli elementarne będą przyczynkiem mobilizującym, aby w czasach zamętu powszechnego w staraniach o przywracanie katolickiego kultu nie ustawać.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube