Tags

, , , , ,

Tu i ówdzie ujawnia się zarzut skierowany przeciwko duszom, które badają nauczanie duchowieństwa w czasach zamętu powszechnego. Zarzuca im się, że jest to subiektywne „przesiewanie” tego, co duchowieństwo podaje, a co powinno być przyjmowane z wiarą i bez podejrzliwości, z poszanowaniem dla autorytetu duchownego.
Zarzut byłby słuszny, gdyby chodziło o „przesiewanie” polegające na subiektywnym doborze tego, co mi odpowiada i odrzuceniu tego, co mi nie odpowiada.
Zarzut jest niesłuszny, gdy mowa o zastosowaniu obiektywnych kryteriów ortodoksji katolickiej do słyszanego nauczania. Wtedy bowiem mamy do czynienia z uczciwym i rozumnym – wspartym łaską Bożą – staraniem o odróżnienie prawdy od błędu.


Owieczki czujne dokonały katolickiego przesiewania –
– odróżniły prawdę od błędu

tutaj


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube