Tags

, , ,

„E’ un attentato a tutta la fede cattolica. E’ un attentato di tutte le forze del modernismo e del liberalismo che si sono accumulate nella Chiesa giá per cento anni e fanno adesso un attacco frontale all’essenza della fede cristiana. Praticamente é un’apostasia dal Vangelo” (Licheń, 10 agosto 2019).

„Jest to zamach na całość wiary katolickiej. Jest to zamach wszystkich sił modernizmu i liberalizmu, które nagromadziły się już przez okres stu lat w Kościele, i które przypuszczają teraz frontalny atak na istotę wiary chrześcijańskiej. Mamy tu do czynienia praktycznie z otwartą zdradą Ewangelii, z apostazją!” (Licheń, 10.08.2019).


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube