Tags

, , , , , , , , ,

Bez względu na poziom odpoznania sytuacji przez poszczególne dusze, obiektywnie jest ona taka, że określenie czasy zamętu powszechnego nie jest wyrazem nieproporcjonalnej afektacji.
Repetycja: Nie wszystko to, co od ponad pięćdziesięciu lat podaje się jako katolickie, jest nim w rzeczywistości. Odkształcanie doktryny, kultu, moralności. Contra factum nullum argumentum.
Sięgając do katolickiego nieomylnego depozytu wiary, wyartykułujmy elementy, które nas w czasach zamętu powszechnego do zbawienia wiecznego niezawodnie doprowadzą:

1. Lektura tradycyjnych katolickich katechizmów.
2. Związanie się wyłącznie z Mszą Świętą w rycie rzymskim.
3. Staranie o stabilne życie w stanie łaski uświęcającej.
4. Rzetelne wypełnianie obowiązków stanu.


„W samym zaś znowu Kościele trzymać się trzeba silnie tego, w co wszędzie, w co zawsze, w co wszyscy wierzyli. To tylko bowiem jest prawdziwie i właściwie katolickie, jak to już wskazuje samo znaczenie tego wyrazu, odnoszące się we wszystkim do znaczenia powszechności [kathólikos = powszechny]. A stanie się to wtedy dopiero, gdy podążymy za powszechnością, starożytnością i jednomyślnością. Podążymy zaś za powszechnością, jeżeli za prawdziwą uznamy tylko tę wiarę, którą cały Kościół na ziemi wyznaje; za starożytnością, jeżeli ani na krok nie odstąpimy od tego pojmowania, które wyraźnie podzielali święci przodkowie i ojcowie nasi; za jednomyślnością zaś wtedy, jeżeli w obrębie tej starożytności za swoje uznamy określenia i poglądy wszystkich lub prawie wszystkich kapłanów i nauczycieli (…).
Więc cóż może uczynić chrześcijanin-katolik, jeśli jakaś cząsteczka Kościoła oderwie się od wspólności powszechnej wiary? Nic innego, jeno przełoży zdrowie całego ciała nad członek zakażony i zepsuty. A jak ma postąpić, jeśliby jakaś nowa zaraza już nie cząstkę tylko, lecz cały naraz Kościół usiłowała zakazić? Wtedy całym sercem przylgnąć winien do starożytności; tej już chyba żadna nowość nie zdoła podstępnie podejść” (Św. Wincenty z Lerynu, Commonitorium).


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube