Tags

Podejmując lekturę różnych źródeł, można dojść – uogólniając – do obiektywnego wniosku, że ustalenia II Soboru Watykańskiego oraz wyrzucenie starej Mszy zostały przyjęte z zadowoleniem przez Żydów, masonów i modernistów.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube