Tags

, , ,

Jakże mizerne świadectwo wyłączenia rozumu daje człowiek, który za obrońców wiary uważa ludzi, którzy wyznają wiarę inną niż ta, którą Kościół Katolicki wyznawał nieomylnie przez wieki, a którą można było znaleźć w kościołach powszechnie do lat sześćdziesiątych XX wieku.
Jakże mizerne świadectwo wyłączenia rozumu daje człowiek, który za obrońców wiary uważa ludzi, którzy w ostatnich kilkudziesięciu latach aktywnie byli zaangażowani w rugowanie katolickiej doktryny i katolickiego kultu i w zaprowadzanie zreformowanej doktryny i zreformowanego kultu.
Jakże mizerne świadectwo wyłączenia rozumu daje człowiek, który w obronie wiary ma na uwadze wąski horyzont ostatnich pięćdziesięciu lat, podczas gdy Kościół Katolicki istnieje DWA TYSIĄCE lat.
Padliśmy ofiarą gigantycznego oszustwa – zawężenia, redukcji, mutacji. Dopóki nie oddajemy się systematycznej lekturze tradycyjnych katolickich katechizmów, nasze rozumienie aktualnej sytuacji WEWNĄTRZ Kościoła jest mizerne.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube