Tags

, , ,

Institúere – (m.in.) ustanowić, zaprowadzić, zarządzić.
W czasach zamętu powszechnego niejednej duszy grozi pokusa redukcyjnego postrzegania Kościoła Katolickiego przez pryzmat ludzkich niedomiarów i nurtów niewiernościowych.
Dusza katolicka dojrzała postrzega Kościół Katolicki istotowo: Kościół Katolicki jest założony przez Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka (zob. Mt 16, 18-19). Kościół Katolicki jest jeden, święty, katolicki, apostolski. W Nim jest i działa – zbawiając – Jezus Chrystus.
Tradycyjne katolickie katechizmy podają nam prawdziwą naukę o Kościele Katolickim. Katolik czyta.
W czasach zamętu powszechnego niejednej duszy grozi pokusa redukcyjnego postrzegania kapłaństwa katolickiego przez pryzmat ludzkich niedomiarów i nurtów niewiernościowych.
Dusza katolicka dojrzała postrzega kapłaństwo istotowo: Sakrament Kapłaństwa jest ustanowiony przez Jezusa Chrystusa na Ostatniej Wieczerzy, jako integralny i nieusuwalny komponent Kościoła Katolickiego. Sakrament Kapłaństwa jest święty. W Sakramencie Kapłaństwa jest i działa – zbawiając – Jezus Chrystus.
Tradycyjne katolickie katechizmy podają nam prawdziwą naukę o Sakramencie Kapłaństwa. Katolik czyta.
W czasach zamętu powszechnego dusza katolicka dojrzała ustrzeże się nurtów redukcyjnych, dotyczących Kościoła Katolickiego i Sakramentu Kapłaństwa. Rzeczywistości Boskie.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube