Tags

, ,

Święci uczą. Święta Teresa z Avili, dusza mistyczna o wybitnym zmyśle organizacyjnym, miała zwyczaj radzenia się kapłanów światłych, mądrych, wykształconych w sprawach wiary. Jako że mamy czasy zamętu powszechnego, trzeba nadmienić, że byli to duchowni o nieskazitelnej katolickiej ortodoksji doktrynalnej. Św. Teresa od Jezusa nie była kobietą, która słucha tylko jednego księdza. Te konsultacje były dla niej owocne, pomogły jej zbliżyć się do Boga i z przedsiębiorczością wypełniać Jego świętą wolę.
Konsultacja z kapłanami roztropnymi, o nieskazitelnej katolickiej ortodoksji doktrynalnej, zwłaszcza przed podjęciem ważniejszych decyzji dotyczących życia duchowego i podejmowanej działalności, wystawi nam jak najlepsze świadectwo.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube