Tags

, ,

Oczekiwać od ludzi, którzy przyjęli pryncypia nowej teologii, prawdziwościowej diagnozy trwającego od kilkudziesięciu lat powszechnego odstępstwa od katolickiej wiary, jest nadzieją cokolwiek lekkomyślną. Lektura tradycyjnych katolickich katechizmów ujawni nam obszary odstępstwa. Katolik czyta.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube