Tags

, , , , ,

Noli timere, sed loquere, et ne táceas.
„Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz” (Dz 18, 9).

Dzięki dobroci Bożej 16 maja 2015 roku miał swój początek blog kapłana rzymskokatolickiego Verbum cathólicum – wejście.
W czasach zamętu powszechnego skromna inicjatywa internetowa stara się być drogowskazem kierującym ku ortodoksyjnej odwiecznej katolickiej doktrynie, tradycyjnemu nieskazitelnemu katolickiemu kultowi, życiu w łasce uświęcającej i cierpliwemu wypełnianiu obowiązków stanu.
Dzięki dobroci Bożej niejedna jest dusza, która – dzień po dniu podążając za publikowaną refleksją – dojrzała do decyzji istotnych, poważnych, porządkujących po katolicku.
Dobrze czynią ci, którzy praktykując codzienną lekturę, według roztropnego rozeznania dokładają starań, by słowo kapłańskie mogło być udostępniane i biec dalej – ku pożytkowi dusz w Polsce i w środowiskach polonijnych.
Są dusze, które drukują i archiwizują publikowane wpisy. Dobra inicjatywa.
Za wszystkie dobre owoce kapłańskiego słowa – Bogu niech będą dzięki!

Necéssitas enim mihi incumbit. Vae enim mihi est, si non evangelizávero.
„Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku.

Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!” (1 Kor 9, 16).


Codzienne słowo kapłańskie wybrzmiewa także tutaj:

Sacerdos Hyacinthus

twitter.com/SacHyacinthus

Nagrania tutaj


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube