Tags

, , , ,

Aktualnie w oficjalnych strukturach kościelnych głoszona jest inna wiara aniżeli ta – katolicka! – którą Kościół Katolicki wiernie przekazywał przez wieków dwadzieścia.
Nie jest to subiektywna opinijka głów nawiedzonych, miłośników staroci i typów nostalgicznych, lecz obiektywny stan rzeczy.
Zdolność do obiektywnie prawdziwej diagnozy aktualnego odstępstwa od wiary katolickiej jest wprost proporcjonalna do przyswojenia nieskazitelnej doktryny katolickiej, którą z łatwością znajdziemy w tradycyjnych katolickich katechizmach. Trzeba cierpliwy trud lektury podjąć poważnie.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube