Tags

, , , , , ,

Choćby duchownych głoszących nieskazitelną i wierną Tradycji doktrynę i sprawujących tradycyjny katolicki kult, zwłaszcza przez odprawianie tradycyjnej Mszy Świętej, było niewielu, należy ich dostrzec, słuchać i nagłaśniać ich głos, a nie wywracać Kościół Katolicki do góry nogami przez składanie całego ciężaru obrony katolickiej wiary na świeckich.
Sakrament Kapłaństwa ustanowił Pan Jezus, jako nieusuwalny komponent Kościoła Katolickiego.
Dojrzewajmy, bo w czasach zamętu powszechnego różne nurty się ujawniają. Nie wszystkie są zdrowe. Nie wszystkie są katolickie.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube