Tags

, , , , , , , , , ,

Bo zmartwychwstał samowładnie,
jak przepowiedział dokładnie.
Alleluja, alleluja,
niechaj zabrzmi – Alleluja!

Pierwszy prawowity papież, św. Piotr, mówił do Żydów: „Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię: Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego Męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim” (Dz 2, 22-24).
Wszystkim wytrwałym Czytelnikom kapłańskich blogów Sacerdos Hyacinthus Verbum catholicum oraz profilu na Twitterze życzę obfitości łask od Chrystusa Zmartwychwstałego i wiary niezachwianej!
Życzę
całkowitego wycofania się z mroku odkształceń doktrynalnych i powstania do wiernego – do końca życia – trwania w świetle nieskazitelnej katolickiej doktryny;
całkowitego wycofania się z mroku odkształceń kultycznych i powstania do wiernego – do końca życia – trwania w świetle nieskazitelnego katolickiego kultu.
W ten sposób okażemy wierność Jezusowi Chrystusowi i w czasach zamętu powszechnego damy świadectwo owocujące dla dobra dusz wielu!
Świadectwo wiary Męczenników i Świętych, odciśnięte zbawiennie na historii Kościoła Katolickiego, niech nas wzmacnia w wierze i mobilizuje do decyzji miłych Niebu.
Duszom gorliwym, które współpracują przy krzewieniu i nagłaśnianiu kapłańskiego słowa, życzę szczególnie wytrwałości i jeszcze odważniejszej wielkoduszności. Zaplombować grób Chrystusa było rzeczą wrogów Chrystusa. Nakładać embargo na słowo prawdy jest rzeczą obcą wierze katolickiej. Nagłaśniać ortodoksyjne słowo kapłana jest rzeczą miłą Niebu i dla dusz zbawienną.
Jezus Chrystus żyje! Jego prawda i łaska niech obfitują w naszych sercach!
Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Benedícat et custódiat vos omnípotens et miséricors Dóminus,
☩ Pater, et Fílius, et Spíritus Sanctus.
Alleluia!treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube