Tags

, , ,

Przywracanie tradycyjnego katolickiego kultu i nieskazitelnej katolickiej doktryny jest obowiązkiem każdej duszy katolickiej. W działaniach sytuujących się w tym nurcie należy opierać się na źródłach katolickich i na motywacji wiary oraz mieć na uwadze perspektywy dalekosiężne – do końca życia. Byłoby rzeczą niepoważną wycofywać się z powodu doświadczanych trudności oraz napotykanych tu i ówdzie ludzkich małości.


Itaque, fratres mei dilecti, stábiles estote, et immóbiles: abundantes in ópere Dómini semper, scientes, quod labor vester non est inanis in Dómino.
„Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu” (1 Kor 15, 58).


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube