Tags

, , , , , ,

Ergo – w języku łacińskim: dlatego, a więc, zatem, toteż.
Niejedna dusza, która w latach sześćdziesiątych XX wieku widziała, bardziej czy mniej wyraźnie, problem dokonującej się genetycznej mutacji Kościoła Katolickiego – zwłaszcza w zakresie doktryny, kultu, struktury hierarchicznej Kościoła, moralności, odniesienia do innych religii i do świata – skończyła w klimatach pacyfistycznie zgodnych z nurtami nouvelle théologie. Co się stało? Jaki powód kapitulacji?
Nieliczni – jawnie i odważnie, z imienia i nazwiska – stanęli w obronie katolickiego niezmutowanego depozytu wiary, Kościoła Katolickiego w jego hierarchicznej odwiecznej strukturze, katolickiej nieskazitelnej doktryny, katolickiego doskonałego kultu i katolickiej nieodkształconej moralności.
Dzisiaj. Czasy zamętu powszechnego. Widzieć zakres odkształceń katolickiego depozytu wiary jest już dobrem cennym. Jest jednak pytanie o owe „ergo” – dlatego, a więc, zatem, toteż. Cóż za pożytek z „widzenia” i „wiedzenia”, jeśli brak dopowiedzi, konsekwencji, decyzji, praktyki?
Przykład. Ktoś czytał, przeczytał, naczytał się, dowiedział się, już wie, że nowa msza jest rytem wybrakowanym. Ktoś czytał, przeczytał, naczytał się, dowiedział się, już wie, że Msza Święta w tradycyjnym rycie rzymskim jest rytem doskonałym, nieskazitelnie katolickim, miłym Bogu i dla dusz pożytecznym. Ktoś więc już wie. Ale za tą „wiedzą” nie idą konsekwencje, decyzje, praktyka. Brakuje owego „ergo” – dlatego, a więc, zatem, toteż. Okoliczność dodatkowo obciążająca, bowiem kto już prawdę poznał, ma obowiązek za nią iść. Pójście za prawdą to nie optional. Poznanie prawdy wiąże – zobowiązuje – duszę katolicką wobec Boga.
Zawsze, a w czasach zamętu powszechnego w szczególności, powaga duszy katolickiej rodzi się z harmonijnej zgodności poznania i praktyki. Poznałem prawdę, ergo – jestem konsekwentny, podejmuję decyzje, przechodzę do praktyki.
Dusza konsekwentna jest miła Bogu, a dla innych dusz zbawiennie pożyteczna.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube