Tags

, , , , , , , ,

Jest rzeczą ujemnie skutkującą wyeliminowanie kilkadziesiąt lat temu z wyższych seminariów duchownych analizy i rozwiązywania tzw. casusów. Były to debaty wielce pouczające, kształcące umiejętność analitycznego myślenia oraz uczące niezbędnej dla katolickiego duchownego sztuki aplikacji ogólnych zasad moralnych do konkretnych – niekiedy wielce złożonych – sytuacji i okoliczności.
Uważam, że przywrócenie praktyki wspomnianych debat, byłoby wielce pożyteczne dla odrodzenia światłej służby duchowieństwa, zwłaszcza w konfesjonale. Przy założeniu, oczywiście, że zakres debaty pozostanie w ramach katolickiej ortodoksji moralnej.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube