Tags

, , , , , ,

 W czasach zamętu powszechnego kryterium wiarygodności teologa katolickiego jest podnoszenie kwestii katolickiej ortodoksji – przedstawianej, analizowanej i interpretowanej w świetle katolickiej ortodoksji.
 Kwestią istotną będzie przebadanie – w świetle powyższego – czy kwestia katolickiej ortodoksji w ogóle jawi się w ostatnich pięćdziesięciu latach i czy jawi się jako istotna.
 Kwestią niezbędną będzie przebadanie – w świetle powyższego – czy odwieczne katolickie rozumienie katolickiej ortodoksji jest tożsame z rozumieniem katolickiej ortodoksji, z jakim mamy do czynienia w ostatnich pięćdziesięciu latach.
 Kwestią dalszą będzie przebadanie – w świetle powyższego – czy wszystko to, co od pięćdziesięciu lat podaje się jako katolickie, w każdym detalu odpowiada wymogom odwiecznej ortodoksji katolickiej.
 W czasach zamętu powszechnego kryterium wiarygodności teologa katolickiego jest podnoszenie kwestii katolickiej ortodoksji – przedstawianej, analizowanej i interpretowanej w świetle katolickiej ortodoksji. Taka służba teologa katolickiego przyczyni się do przezwyciężenia przynajmniej niektórych obszarów zamętu powszechnego.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube