Tags

, , , , , , , , ,

Podczas gdy w czasach zamętu powszechnego niejedna dusza wygląda diagnoz coraz to bardziej światłych, frapujących i oryginalnych, niezawodne linie wierności pozostają stałym wołaniem o decyzje stosowne i o realizację konsekwentną.

– Oddawać Panu Bogu doskonały kult, biorąc udział wyłącznie we Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim.
– Karmić się prawdą, poznając coraz lepiej wyłącznie nieskazitelną doktrynę katolicką, zawartą w Piśmie Świętym i Tradycji.
– Prowadzić święte życie, począwszy od stabilnego zachowania stanu łaski uświęcającej i dobrego wypełniania obowiązków stanu.

Lex orandi – lex credendi – lex vivendi. Decyzje miłe Niebu. Praktyka miła Niebu.


„Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie
dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu”
(1 Kor 15, 58).


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube