Tags

, , , , , ,

Zgodnie z odwieczną praktyką katolicką, Kościół Katolicki nie organizuje żadnych ceremonii ani obchodów ku czci innych religii, co byłoby grzechem śmiertelnym przeciwko 1. Przykazaniu Bożemu.
Są tylko pomysły pewnych ludzi. Niekatolickie.
Encyklika prawowitego papieża Piusa XI Mortalium animos jest dokumentem katolickim. Katolik czyta. Katolik kształci się chętnie.


„W samym zaś znowu Kościele trzymać się trzeba silnie tego, w co wszędzie, w co zawsze, w co wszyscy wierzyli. To tylko bowiem jest prawdziwie i właściwie katolickie, jak to już wskazuje samo znaczenie tego wyrazu, odnoszące się we wszystkim do znaczenia powszechności. A stanie się to wtedy dopiero, gdy podążymy za powszechnością, starożytnością i jednomyślnością. Podążymy zaś za powszechnością, jeżeli za prawdziwą uznamy tylko tę wiarę, którą cały Kościół na ziemi wyznaje; za starożytnością, jeżeli ani na krok nie odstąpimy od tego pojmowania, które wyraźnie podzielali święci przodkowie i ojcowie nasi; za jednomyślnością zaś wtedy, jeżeli w obrębie tej starożytności za swoje uznamy określenia i poglądy wszystkich lub prawie wszystkich kapłanów i nauczycieli” (Św. Wincenty z Lerynu, Commonitorium).


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube