Tags

, , , , , , ,

Mając na uwadze całą ludzkość, mówimy – zgodnie z prawdą: wszyscy jesteśmy stworzeni przez Boga, ale nie wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi.
Czasy zamętu powszechnego. Klarowne dystynkcje katolickie są koniecznością, by nie zgubić się w oparach błędu, nurtów globalistycznych i myśli mglistych.
Coraz nachalniej forsuje się myśli o braterstwie powszechnym ludzkości, zaprawione sosem argumentacji religijnej o dziecięctwie Bożym, które jakoby miało dotyczyć wszystkich ludzi.
Teza jakoby wszyscy ludzie byli dziećmi Bożymi jest fałszywa. Św. Jan pisze klarownie – o Słowie, Drugiej Osobie Trójcy Świętej, więc o Synu Bożym:

„Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego” (J 1, 12).

Apostoł Narodów pisze do tych, którzy Jezusa Chrystusa przyjęli przez wiarę i Chrzest:

„Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze! A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej” (Ga 4, 4-7).

Zatem: Nie wszyscy ludzie są dziećmi Bożymi. Nie wszyscy ludzie są braćmi. Wszyscy są stworzeniem Bożym. Stworzenie dotyczy poziomu natury. Dziecięctwo Boże dotyczy poziomu łaski.
Dziećmi Bożymi i braćmi są ci, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa przez katolicką wiarę i Chrzest.
Kościół Katolicki naucza, że chrzest czyni nas dziećmi Bożymi. Czytamy w Katechizmie św. Piusa X:

Jakie są skutki sakramentu chrztu?
Sakrament chrztu udziela pierwszej łaski uświęcającej, która zmywa grzech pierworodny, a także grzechy uczynkowe, jeżeli ktoś je popełnił, odpuszcza wszelkie kary za te grzechy, odciska na duszy charakter chrześcijański, czyni nas dziećmi Bożymi, członkami Kościoła i dziedzicami nieba, oraz uzdalnia nas do przyjmowania innych sakramentów.

Powtórzmy: Nie wszyscy ludzie są dziećmi Bożymi. Nie wszyscy ludzie są braćmi. Wszyscy są stworzeniem Bożym.
Dziećmi Bożymi i braćmi są ci, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa przez katolicką wiarę i Chrzest.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube