Tags

, , , , , ,

„Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg” (2 Kor 9, 6-7).

Katolik dojrzały duchowo poczytuje sobie za niezasłużony zaszczyt chętnie i hojnie wspierać materialnie odradzającą się katolicką Tradycję – katolicką ortodoksyjną doktrynę i katolicki tradycyjny kult.
Katolik dojrzały duchowo poczytuje sobie za niezasłużony zaszczyt chętnie i hojnie wspierać materialnie kapłanów głoszących katolicką ortodoksyjną doktrynę i sprawujących katolicki tradycyjny kult.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube