Tags

,

Czasy zamętu powszechnego. Na bazie obiektywnych pryncypiów katolickich, w żmudnym procesie dopuszczania prawdy do głosu zdobywamy kolejne przyczółki – diagnozę w tym aspekcie i w tamtym, i w jeszcze innym.
I rozglądamy się za głosami innych, za diagnozą trafną, kompetentną, katolicką, artykułowaną przez duchowieństwo katolickie.
Oczywiście, nie ma nic niestosownego, gdy ten czy inny zagraniczny mówca duchowny przyjedzie do Polski, aby nam wyartykułować po katolicku elementy diagnozy. To jest kierunek „od” – od innych.
Pytamy jednak o kierunek „do” – do innych. Pytamy o światłe umysły duchowieństwa polskiego, które, nie chowając się za zasłoną anonimowości, dają słyszeć jawnie swój głos dojrzały diagnozy trafnej, kompetentnej, katolickiej – rodakom swoim w Ojczyźnie i w środowiskach polonijnych, i dzięki pracy translatorskiej, także innym środowiskom zagranicznym, innym językom, innym duszom na świecie, które dosięga czas zamętu powszechnego.
Z nowych kardynałów Hozjuszów Polska bardzo by się uradowała, a Kościół Powszechny odniósłby pożytku niemało.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube