Tags

, , , , , , , ,

Pan Bóg jest godzien, aby oddawać Jego Majestatowi kult doskonały – najdoskonalszy. Racja obiektywna.
Ktokolwiek zapoznał się z analizą porównawczą Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim i Novus Ordo Missae jest świadomy, jak się sprawy mają.
Kapłan, który podejmuje decyzję oddawania Majestatowi Bożemu kultu doskonałego – najdoskonalszego – odprawiania wyłącznie Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim – czyni rzecz miłą Niebu.
Osoba świecka, która podejmuje decyzję oddawania Majestatowi Bożemu kultu doskonałego – najdoskonalszego – brania udziału wyłącznie we Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim – czyni rzecz miłą Niebu.
Nie ma powodu do najmniejszego niepokoju. Racje są obiektywne, a decyzja czysta.


Podstawa magisterialna tutaj
Podstawa analityczna tutaj


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube