Tags

, , ,

Scimus autem, quoniam diligéntibus Deum omnia cooperántur in bonum.
„A wiemy, że tym, którzy miłują Boga, wszystko dopomaga ku dobremu” (Rz 8, 28).

Zawsze jest czas sposobny, aby wiernie służyć Panu Bogu, osiągnąć świętość i zbawić duszę swoją.
Możliwości realizacji dobra zawsze są otwarte. Zauważył to nawet pogański myśliciel – skądinąd wcale nie mogący być wzorem dla duszy katolickiej, ale tu dobrze napisał:

Zawsze masz możność żyć szczęśliwie
jeśli pójdziesz dobrą drogą i zechcesz
dobrze myśleć i czynić.

A „szczęśliwy” to ten, kto los szczęśliwy
sam sobie przygotował. A szczęśliwy los
to dobre drganie duszy, dobre skłonności,
dobre czyny.

(Marek Aureliusz, Rozmyślania)

Obyśmy nigdy nie użalali się na Pana Boga! Trwający zamęt powszechny, który zafundowano katolikom już ponad pięćdziesiąt lat temu, nie ma źródła w Panu Bogu, lecz w piekle i w ludziach.
Należy zachować katolickie spojrzenie wiary: w każdych okolicznościach możemy wiernie służyć Panu Bogu, osiągnąć świętość i zbawić duszę swoją.
W pierwszych wiekach świadectwo wiary wiązało się z męczeństwem.
W czwartym wieku świadectwo wiary wiązało się z ostracyzmem i przynależnością do ortodoksyjnej mniejszości statystycznej (Św. Atanazy!).
W aktualnym czasie rozkrzewionej herezji świadectwo wiary będzie się wiązało z dokładnym poznaniem katolickiej ortodoksyjnej doktryny i jej zachowaniem – wbrew większości statystycznej w błędzie pogrążonej. Skoro zawodzą czynniki oficjalne, konieczna jest większa praca osobista: systematyczna lektura tradycyjnych katolickich katechizmów.
Apostoł Narodów, doświadczony wieloma przeciwnościami, uczy: „A wiemy, że tym, którzy miłują Boga, wszystko dopomaga ku dobremu” (Rz 8, 28).
W czasach powszechnego zamętu nie czas na utyskiwania. W czasach powszechnego zamętu możliwe jest złożenie pięknego świadectwa wiary.
Nie czas na utyskiwania. Czas na poznawanie katolickiej ortodoksyjnej doktryny, czas na lekturę tradycyjnych katolickich katechizmów, czas na dochowanie wierności poznanej prawdzie, czas na troskę o świętość. Nie próżnujmy!


Biblioteka 58 otwarta całą dobę przez wszystkie dni tygodnia.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube