Tags

,

Uczciwy postulat rozumu: distínguere – rozróżniać.
Kwestie wiary. Są prawdy pewne, objawione, przez Kościół Katolicki od wieków sprecyzowane, wyartykułowane i do wierzenia podawane. Te prawdy są każdemu katolikowi konieczne do zbawienia. Miejscem ich krzewienia jest katolicki tradycyjny katechizm i katolicka ambona.
Są pewne kwestie, badane, nierozstrzygnięte definitywnie, które mogą podlegać dyskusji – quaestiones disputatae. Te kwestie nie są potrzebne każdemu katolikowi. Miejscem ich artykułowania jest uniwersytecka aula i gremia specjalistyczne.
Dojrzały duchowny będzie krzewił prawdy katolickie pewne, dla zbudowania i zbawienia wiernych.

„Nie szukaj tego, co jest zbyt ciężkie,
ani nie badaj tego, co jest zbyt trudne dla ciebie.
O tym rozmyślaj, co ci nakazane,
bo rzeczy zakryte nie są ci potrzebne.
Nie trudź się niepotrzebnie nad tym, co siły twoje przechodzi –
więcej, niż zniesie rozum ludzki, zostało ci objawione.
Wielu bowiem domysły ich w błąd wprowadziły
i o złe przypuszczenia potknęły się ich rozumy” (Syr 3, 21-24).


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube