Tags

, , , ,

Jesteśmy w delikatnym momencie istnienia Kościoła Katolickiego. Trzeba się pytać – czy en bloc nie stawiamy w stan podejrzenia wszystkich duchownych? Katolikowi zależy na tym, aby uszanować Chrystusowy zamysł dotyczący Kościoła i kapłaństwa.
Pan Jezus ustanowił Sakrament Kapłaństwa. Pomimo dzisiejszych niedoborów służby kapłańskiej, nie możemy zmierzać do nurtów bezhierarchicznych – przecież niekatolickich!

Pytania konkretyzujące: Jakich kaznodziejów słucham? U kogo się spowiadam? Czy chętnie multiplikuję głosy nieskazitelnie ortodoksyjnych katolickich duchownych?
Św. Franciszek z Asyżu pisał: „Błogosławiony sługa, który ma zaufanie do duchownych uczciwie żyjących według zasad Kościoła rzymskiego”.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube