Tags

, , , , ,

Sine ira et studio. Rodzi się pytanie o stopień zaawansowania w diagnozowaniu współcześnie krzewionych herezji ze strony tak zwanej inteligencji katolickiej.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube